Odborník | Zdravotník

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec


Částečné spuštění programů ekonomické migrace

Vláda dne 4. května 2020 s účinností od 11. května 2020 rozhodla o úpravě podmínek pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti a o částečném obnovení příjmu žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří jsou zařazeni do vládních programů ekonomické migrace. Vláda dále rozhodla o pokračování již zahájených řízení k žádostem o pobytová oprávnění, která byla podána prostřednictvím vládních programů ekonomické migrace, a která byla dosud pozastavena.

Aktuální usnesení vlády obsahuje kompletní výčet výjimek, kdy je za stanovených podmínek možné cestovat z a do ČR. Žádné další individuální výjimky z cestování či případné karantény nejsou možné.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dochází tedy k postupnému spuštění vládních programů ekonomické migrace – Vládní programy budou k 11. květnu 2020 spuštěny pouze pro některé profese a pouze pro země, v nichž situace umožní náběr žádostí na zastupitelských úřadech.

  • Program klíčový a vědecký personál: bez omezení profesí (všechny CZ-ISCO 1-3)
  • Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec: pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách (vybrané CZ-ISCO)
  • Programu kvalifikovaný zaměstnanec: povolání spadající pod zdravotní a sociální služby (vybrané CZ-ISCO)

Seznam zemí je dostupný na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí a neustále se mění podle situace v jednotlivých zemích.

Pokud tedy žádost o zařazení do programu bude obsahovat jiné místo pro podání žádosti o pobytové oprávnění, než je uvedené na daném seznamu, tak nebude možné žádost zařadit.

Další užitečné a komplexní informace o cestování je možné nalézt na webu Ministerstva vnitra.

Kontaktní osoby:

  • Informace pro nelékařská zdravotnická povolání poskytuje:
  • Informace pro povolání lékaře, zubní lékaře a farmaceuty poskytuje:

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.08.2019

Poslední úprava: 29.05.2020, 16:52