Odborník | Zdravotník

Podpora SV lékařů - absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

28.12.2018

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2018

19.12.2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání.

Celý článek

Průběžná zpráva za rok 2017, Závěrečná zpráva

22.12.2017

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora specializačního vzdělávání lékařů - absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa