Odborník | Zdravotník

Ošetřovatelství

Kategorie

Doporučený postup prevence poškození kůže způsobených používáním ochranných osobních prostředků

11.05.2020

V návaznosti na nákazu způsobenou novým koronavirem (SARS CoV-2) se Portugalská asociace pro management ran (APTFeridas) v boji proti pandemii COVID-19 pokusila zareagovat na výzvy zdravotnických pracovníků k vydání doporučení pro prevenci poškození kůže.

Celý článek

Remember Health Heroes

11.05.2020

V předvečer Mezinárodního dne sester ICN, WHO a Nursing Now prosíme širokou veřejnost, aby se zapojila do chvilky ticha, zapálila svíčku a uctila tak památku sester a zdravotnických pracovníků, kteří položili své životy při boji s pandemií covid-19.

Celý článek

Prevence poškození kůže při užívání OOP

23.04.2020

V souvislosti s epidemií koronaviru v roce 2020 a enormním používáním Osobních ochranných pomůcek (OOP) zdravotnickými pracovníky, vydává NSWOCC toto shrnutí důkazů pro prevenci a léčbu poškození kůže (kožních poranění) způsobených OOP.

Celý článek

Národní ošetřovatelské postupy

25.02.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydává ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách následující národní ošetřovatelské postupy.

Celý článek

Erwin Böhm institut pořádal již 10. ročník mezinárodní odborné konference Biografie paměti národa s podtitulem Význam kolektivní biografie v péči o seniory

16.12.2019

V pondělí dne 9. 12. 2019 se konal již 10. ročník Mezinárodní odborné konference Biografie paměti národa s podtitulem Význam kolektivní biografie v péči o seniory.

Celý článek

Efektivní vedení ošetřovatelské dokumentace

06.05.2019

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně uspořádalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v pondělí dne 29. dubna 2019 vzdělávací akci s názvem: Efektivní vedení ošetřovatelské dokumentace v praxi.

Celý článek

Rok 2020 označen Rokem sester a porodních asistentek

31.01.2019

Dne 30. ledna 2019 Výkonná rada Světové zdravotnické organizace (WHO) na svém 144. zasedání označila rok 2020 za "Rok sestry a porodní asistentky" na počest 200. výročí narození Florence Nightingale.

Celý článek

Spuštění nového webového portálu k dekubitům (proleženinám)

02.02.2015

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo spuštění webového portálu dekubity.eu, který poskytuje informace pro laickou veřejnost a zdravotnické pracovníky o základních evropských doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů/proleženin.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa