Odborník | Zdravotník

Opatření MZ ČR v souvislosti se zajištěním uskutečňování dotačního programu Rezidenční místa 2010


K zajištění realizace dotačního programu Rezidenční místa pro rok 2010 – Projekt č. 2 – Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, ministerstvo zdravotnictví vzhledem k nabytí účinnosti nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (dále jen „nařízení vlády č. 31/2010 Sb.“), vydává toto opatření.

Část I. 
 

Zdravotnická zařízení, která uskutečňovala a uskutečňují specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oborech - Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, Perioperační péče pro všeobecné sestry, Ošetřovatelská péče v pediatrii, Komunitní ošetřovatelská péče, Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech, Ošetřovatelská péče o duševní zdraví, Perioperační péče pro porodní asistentky, Ošetřovatelská péče v gynekologické intenzivní péči, Klinická biochemie, Hematologie a transfuzní služba, Histologie, Lékařská mikrobiologie, Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie, Klinická logopedie, Aplikovaná Fyzioterapie – mohou uskutečňovat specializační vzdělávání zahájené před zveřejněním nových vzdělávacích programů podle stávajících platných vzdělávacích programů i pro specializační obory podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., uvedené v následující tabulce. 

Část II.

Ministerstvo zdravotnictví porovnalo náplň níže uvedených stávajících platných  vzdělávacích programů a předpokládané náplně nových vzdělávacích programů podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., a s ohledem na pokračování kontinuity specializačního vzdělávání a zajištění realizace rezidenčních míst pro rok 2010 vydalo toto dočasné opatření.  

Část III.

Specializační obory podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb.

Specializační obory podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči

Intenzivní péče

 

Perioperační péče

Perioperační péče

Ošetřovatelská péče v pediatrii

Ošetřovatelská péče v pediatrii

Komunitní ošetřovatelská péče

Komunitní ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Perioperační péče

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Ošetřovatelská péče v gynekologické intenzivní péči

Intenzivní péče v porodní asistenci

Klinická biochemie

Klinická biochemie

Hematologie a transfuzní služba

Klinická hematologie a transfuzní služba

Histologie

Histologie

Lékařská mikrobiologie

Mikrobiologie

Klinická psychologie

Klinická psychologie

Dětská klinická psychologie

Dětská klinická psychologie

Klinická logopedie

Klinická logopedie

Aplikovaná fyzioterapie

Aplikovaná fyzioterapie

Část IV. 

Zdravotnická zařízení, která získala akreditaci na specializační vzdělávání pro obory podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, mohou uskutečňovat specializační vzdělávání ve výše uvedených specializačních oborech podle tabulky. Takto mohou být vzděláváni školenci zařazení do specializačního oboru pouze do doby zveřejnění nového vzdělávacího programu pro příslušný obor podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.07.2010

Poslední úprava: 23.07.2010, 8:53