Odborník | Zdravotník

Novinky

Zrušení dubnového termínu jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

31.03.2020

Z důvodu mimořádných opatření souvisejících s epidemií SARS CoV-2 se ruší jednání této komise, které se mělo uskutečnit dne 29. 4. Nejbližším předpokládaným dalším termínem je tak 27. května 2020.

Celý článek

Reakce hlavní sestry k dnešní situaci a poděkování za nasazení zdravotnických pracovníků

31.03.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto vyjádřit svoje velké poděkování všem zdravotnickým pracovníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří jsou jakkoli zapojeni do řešení situace ohledně onemocnění COVID-19.

Celý článek

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

17.03.2020

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí.

Celý článek

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

16.03.2020

Částečné spuštění programů ekonomické migrace - Vláda dne 4. května 2020 s účinností od 11. května 2020 rozhodla o úpravě podmínek pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti.

Celý článek

!! AKTUALIZACE !! Prohlášení pro osoby a subjekty, jež získala oprávnění k uskutečňování vzdělávání v akreditovaných kurzech, certifikovaných kurzech, v oborech specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „akreditovaná zařízení")

13.03.2020

Vzhledem k nově příjatým opatřením ve formě omezení volného pohybu na nezbytné minimum ze strany vlády České republiky, se po dobu účinnosti těchto opatření zakazují veškeré vzdělavací akce probíhající v akreditovaných zařízeních bez ohledu na počet osob.

Celý článek

Národní ošetřovatelské postupy

25.02.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydává ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách následující národní ošetřovatelské postupy.

Celý článek

Důležité: Informace ohledně podávání žádostí RMN 2020

16.01.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje na změny, které nastaly v rámci Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodiky pro příjemce dotace RMN 2020.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa