Odborník | Zdravotník

Novinky

Termíny jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

05.02.2020

Další jednání komise proběhne dne 11. 3. 2020. Žádosti pacientů je třeba prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb zaslat nejpozději 10. 2. 2020.

Celý článek

Důležité: Informace ohledně podávání žádostí RMN 2020

16.01.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje na změny, které nastaly v rámci Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodiky pro příjemce dotace RMN 2020.

Celý článek

Erwin Böhm institut pořádal již 10. ročník mezinárodní odborné konference Biografie paměti národa s podtitulem Význam kolektivní biografie v péči o seniory

16.12.2019

V pondělí dne 9. 12. 2019 se konal již 10. ročník Mezinárodní odborné konference Biografie paměti národa s podtitulem Význam kolektivní biografie v péči o seniory.

Celý článek

Workshop “EU minimum harmonised training for general care nurses – time for an update?“

05.12.2019

Dne 12. 11. 2019 se v Bruselu konal Workshop “EU minimum harmonised training for general care nurses – time for an update?”

Celý článek

Mezinárodní konference na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

05.12.2019

Dne 29.11.2019 uspořádala 3. LF UK mezinárodní konferenci na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

05.12.2019

Již 7. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 21. listopadu 2019.

Celý článek

Konferenci na téma Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj)

22.11.2019

Ve čtvrtek dne 14.11.2019 uspořádalo Prezidium České asociace sester konferenci na téma Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj).

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa