Odborník | Zdravotník

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)


Klasifikace MKF je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické organizace a je určena pro měření zdravotního postižení na individuální i populační úrovni. Klasifikace MKF je určena pro účely hodnocení stupně disability, posuzování zdravotní způsobilosti k práci (pokud je fyzická osoba disabilní), posuzování speciálních potřeb ve vzdělávání, předepisování a proplácení zdravotnických prostředků, pro účely zdravotních pojišťoven, pro zjišťování zdravotního stavu jako podkladu pro posouzení ve věcech dávek a služeb sociálního zabezpečení zaměstnanosti, pro posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení a zaměstnanosti a pro statistické účely při hodnocení zdravotního stavu.

 

Podrobnější informace k MKF a aktuální verze českého překladu jsou k dispozici na webových stránkách ÚZIS ČR

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.07.2010

Poslední úprava: 29.01.2018, 9:59