Odborník | Zdravotník

Lékaři, kteří získali kvalifikaci na území jiného členského státu EU

Co je odborná způsobilost a specializovaná způsobilost?

22.02.2008

Odborná způsobilost opravňuje k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky jako lékař, zubní lékař a farmaceut pod odborným dohledem. Specializovaná způsobilost opravňuje lékaře, zubního lékaře a farmaceuta k samostatnému výkonu povolání na území České republiky bez odborného dohledu.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa