Odborník | Zdravotník

Kontakty

předsedkyně - zástupce MZČR, oddělení kvality zdravotních služeb, členka Rady kvality ČR

 

Pracovní skupina pro dobrovolnictví ve zdravotnictví

Pracovní skupina pro dobrovolnictví ve zdravotnictví byla ustanovena na MZ ČR v květnu 2016. Činnost pracovní skupiny souvisí výhradně s tvorbou, podporou a zajištěním dobrovolnictví ve zdravotnictví. Zaměřuje se zejména na oblasti definované ve strategickém dokumentu tzv. Akční plán č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb/Zdraví 2020, v platných legislativních předpisech a doporučeních Rady kvality ČR.

 

Složení pracovní skupiny:

Členové:

zástupce MZČR, oddělení kvality zdravotních služeb, členka Rady kvality ČR

zástupce SZÚ, členka Pracovní skupiny pro bezpečí pacientů a kvalitu zdravotních služeb MZČR

zástupce MZČR, oddělení kvality zdravotních služeb

zástupce MZČR, oddělení dotačních programů

náměstkyně ošetřovatelské péče Fakultní nemocnice v Motole

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Jihlava

náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči - hlavní sestra -  Chrudimská nemocnice

zástupce kontaktního centra služeb klientům VZP ČR

zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR

zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

Hosté:

zástupce MZČR, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, Hlavní sestra ČR

odborný konzultant v oblasti zdravotně sociálních dobrovolnických programů, AD VITAM, o.p.s.

koordinátorka dobrovolníků, ADRA, o.p.s.

koordinátorka Centra podpůrné péče v Thomayerově nemocnici, Lékořice, z.s.

koordinátorka dobrovolníků, Tři, o.p.s.

zástupce Ministerstva vnitra ČR

 

Další informace jsou k dispozici na www.npj.cz.

 

 


Pozn.: Odborná sekce kvality ve zdravotnictví - dobrovolnictví ukončila svou činnost v dubnu 2016.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.07.2014

Poslední úprava: 30.01.2019, 14:41