Odborník | Zdravotník

Hlavní sestra

Kategorie

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) 24. 5. 2016

06.04.2016

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program, prezentace a zápis z porady managementu nelékařských zdravotnických povolání, která se konala dne 24. 5. 2016 v budově Ministerstva zdravotnictví ČR

Celý článek

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání/porada hlavních sester 24.11.2015 MZČR

13.11.2015

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program, prezentace a zápis porady managementu nelékařských zdravotnických povolání, která se konala dne 24. 11. 2015 v budově Ministerstva zdravotnictví ČR

Celý článek

Termíny porad managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) pro rok 2016

15.12.2014

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje termíny porad managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) pro rok 2016.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

21.11.2014

2. kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR konaný u příležitosti celosvětového dne „Stop dekubitům“ vyhlášený na den 20. 11. 2014 Evropským poradním panelem pro dekubity (EPUAP).

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

18.11.2015

Dne 12. listopadu 2015 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil již 3. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

Celý článek

WHO - Globální fórum vládních hlavních sester

25.08.2014

Hlavní sestra ČR se zúčastnila ve dnech 14. -15. 5. 2014 Globálního fóra WHO vládních hlavních sester a porodních asistentek

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Vzdělávání dětských sester v ČR

30.06.2014

Dne 26. 6. 2014 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání u kulatého stolu na téma Vzdělávání dětských sester v ČR.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

12.06.2014

Dne 12. června 2014 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnil kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Prevence poranění ostrými předměty

07.04.2014

Dne 3. dubna 2014 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnil kulatý stůl k problematice poranění ostrými předměty ve zdravotnictví a sociálních službách.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa