Odborník | Zdravotník

Hlavní sestra

Kategorie

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2020 je zrušena

03.04.2020

Plánovaná porada náměstkyň ošetřovatelské péče / hlavních sester, která se měla uskutečnit ve dnech 29. - 30. 4. 2020, se s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a tím spojených mimořádných opatření ruší.

Celý článek

Reakce hlavní sestry k dnešní situaci a poděkování za nasazení zdravotnických pracovníků

31.03.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto vyjádřit svoje velké poděkování všem zdravotnickým pracovníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří jsou jakkoli zapojeni do řešení situace ohledně onemocnění COVID-19.

Celý článek

Workshop “EU minimum harmonised training for general care nurses – time for an update?“

05.12.2019

Dne 12. 11. 2019 se v Bruselu konal Workshop “EU minimum harmonised training for general care nurses – time for an update?”

Celý článek

Mezinárodní konference na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

05.12.2019

Dne 29.11.2019 uspořádala 3. LF UK mezinárodní konferenci na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

05.12.2019

Již 7. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 21. listopadu 2019.

Celý článek

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči

15.11.2019

V pondělí dne 11.11. 2019 uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči.

Celý článek

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 19. 11. 2019

26.11.2019

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje zápis a prezentace z porady managementu NLZP, která se konala dne 19. 11. 2019 v Kongresovém centru IKEM, Praha 4.

Celý článek

Konferenci na téma Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj)

22.11.2019

Ve čtvrtek dne 14.11.2019 uspořádalo Prezidium České asociace sester konferenci na téma Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj).

Celý článek

Odborná konference ředitelů zdravotnických škol v Ostravě s mezinárodní účastí

11.11.2019

Ve dnech 4. – 6.11.2019 se pod záštitou hejtmana moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport konala odborná konference ředitelů zdravotnických škol.

Celý článek

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 19. 11. 2019

04.11.2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje program porady managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester), která se uskuteční dne 19. 11. 2019 v 10 hodin v Kongresovém centru IKEM v Praze.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa