Odborník | Zdravotník

Historie dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v ČR; Dobrovolnictví v zahraničí

 

První impuls pro zavedení dobrovolnictví do zdravotnických zařízení v ČR vycházel v roce 1998 – 1999 z nestátních neziskových organizací (NNO).

Prvnotní byl konkrétně podnět Národního dobrovolnického centra Hestia, o.s. a několika dalších nestátních neziskových organizací, které se profilovaly jako první „dobrovolnická centra“ u nás.

Metodický rámec pro bezpečné fungování dobrovolníků v nemocnicích ale od počátku (tj. od roku 1999 - 2000) vznikal z iniciativy zdravotníků uvnitř nemocnic. Průkopnickou pilotní nemocnicí v dobrovolnickém programu byla Fakultní nemocnice v Praze – Motole, speciálně Klinika dětské onkologie.

Další zdravotnická zařízení s dobrovolnickým programem rychle přibývala. Při dotazníkovém průzkumu v roce 2011 se k realizaci dobrovolnického programu přihlásilo celkem 61 poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb.

Od roku 2011 je existence dobrovolnických programů ve zdravotnictví, počet dobrovolníků a počet jimi odpracovaných hodin evidován formou statistických výkazů ÚZIS, aktuální stav bude zveřejňován na tomto webovém portálu MZČR a každoročně aktualizován zde.Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v zahraničí

Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních má dlouhou tradici jak v západoevropských zemích tak např.v USA, kde zapojení dobrovolnické laické pomoci do systému zdravotní péče je běžné a dobrovolnická činnost v této oblasti je považována za prestižní.

 

Motto Volunteer Center - MAYO Hospital Scottsdale, Arizona - USA

"Dobrovolník netvoří peníze, ale zvyšuje hodnotu nemocnice."

 

 

 

Dobrovolnická centra (Center of Volunteer Services) jsou začleněna do struktury zdravotnického zařízení a činnost dobrovolníků je přirozenou součástí komplexní péče o pacienty. Centra mají svůj systém řízení a tým zaměstnanců - koordinátorů a vedoucí dobrovolnického centra bývá členem top managementu zdravotnického zařízení. Dobrovolníci se podílejí na vytváření příjemného prostředí a atmosféry nemocnice, která má vliv na pozitivní vnímání nemocnice ze strany pacienta a veřejnosti, proto dobrovolnické centrum naplňuje i významnou roli kontaktu nemocnice s veřejností. Počty dobrovolníků pomáhajících v nemocnicích se pohybují ve stovkách, tvoří i několik desítek procent vzhledem k počtu zaměstnanců daného zdravotnického zařízení. Typickým jevem je i velký počet dobrovolníků v seniorském věku, kterým dobrovolnická činnost smysluplně prodlužuje aktivní fázi života. Náplně činnosti dobrovolníků se liší s ohledem na převažující potřeby pacientů, na typ zařízení a systém poskytování zdravotní péče. Na rozdíl od individuálního kontaktu dobrovolníka s ležícím nebo těžce nemocným pacientem, který je rozšířenou dobrovolnickou činností u nás, jsou např. v USA typickými dobrovolnickými posty např. vstupní recepce, nemocniční knihovny, pomoc při rozvozu nápojů, novin a drobných potřeb pacientům, doprovody po areálu nemocnice a různé další organizačně technické pozice.

Typy a náplně činnosti dobrovolníků se liší s ohledem na převažující potřeby pacientů, typ zařízení i systém v poskytování zdravotní péče. Na rozdíl od individuálního kontaktu dobrovolníka s ležícím nebo těžce nemocným pacientem, který je rozšířenou dobrovolnickou činností u nás, jsou např. v USA typickými dobrovolnickými posty např. vstupní recepce, nemocniční knihovny, různé organizačně technických posty, rozvoz nápojů, novin a drobných potřeb pacientům, doprovody po areálu nemocnice apod. Typyckým jevem je i velký počet dobrovolníků v seniorském věku, kterým dobrovolnická činnost smysluplně prodlužuje aktivní fázi života.

  

                     

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.07.2014

Poslední úprava: 05.09.2017, 9:53