Odborník | Zdravotník

Evidence poskytovatelů zdravotních služeb s dobrovolnickým programem

 

Od roku 2011 je existence dobrovolnických programů ve zdravotnictví, počet dobrovolníků a počet jimi odpracovaných hodin evidován formou statistických výkazů ÚZIS.

 

Aktuální evidenci dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb v ČR vizte prosím níže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.09.2014

Poslední úprava: 27.06.2019, 10:43