Odborník | Zdravotník

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2014 v Programu č. 2

 

Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola jednotlivých výběrových řízení.

Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila druhé kolo výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:

  • počet přiznaných rezidenčních míst
  • kraj
  • termín vyhlášení výběrového řízení
  • termín pro podání přihlášek
  • odkaz na webové stránky

 

Akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb nejpozději do 30.10.2014, a to na základě Metodiky (viz odst. 9.1) pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2014.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.09.2014

Poslední úprava: 24.10.2014, 14:56