Odborník | Zdravotník

Dotační programy

Kategorie

Dotační program Medik roku 2020

28.02.2020

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu 6. ročníku soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2020

Celý článek

Průběžná zpráva za rok 2019, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

20.12.2019

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.

Celý článek

Dotační program Organizační zajištění - Prague 2019: Building Bridges Towards Recovery

17.05.2019

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace.

Celý článek

Dotační program Medik roku 2019

28.03.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu 5. ročníku soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2019

Celý článek

Dotační program Podpora účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody v roce 2019

27.02.2019

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody

Celý článek

Formuláře žádosti o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční míst a ostatních dotačních programů

09.11.2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizované formuláře žádostí o schválení změny v projektech

Celý článek

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu 4. ročníku soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2018

06.03.2018

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa