Odborník | Zdravotník

Používání znaku Červeného kříže


Dokument vzešel z jednání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva a je reakcí na konkrétní případy použití znaku Červeného kříže v ČR. 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.08.2018

Poslední úprava: 03.01.2019, 12:00