Odborník | Zdravotník

Seznam akreditovaných pracovišť


Podle ustanovení § 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů ) Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam akreditovaných zařízení, vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat, a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena, a seznam subjektů, jimž byla akreditace odňata.

seznam akreditovaných zařízení - certifikované kurzy/nástavbové obory - lékaři, farmaceuti, zubní lékaři

seznam akreditovaných zařízení - specializační obory - farmaceuti

seznam akreditovaných zařízení - specializační obory - lékaři

seznam akreditovaných zařízení - specializační obory - zubní lékaři

seznam akreditovaných zařízení - základní kmeny - lékaři

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.03.2008

Poslední úprava: 13.07.2020, 9:53