Odborník | Zdravotník

Seznam akreditovaných pracovišť


SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Podle ustanovení § 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

  • seznam akreditovaných zařízení - certifikované kurzy - lékaři, farmaceuti
  • seznam akreditovaných zařízení - farmaceuti
  • seznam akreditovaných zařízení - základní obory - lékaři
  • seznam akreditovaných zařízení - zubní lékaři

Podle ustanovení § 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam subjektů, jimž byla akreditace odňata.

  • seznam odejmutých akreditací - certifikované kurzy - lékaři
  • seznam odejmutých akreditací - farmaceuti
  • seznam odejmutých akreditací - základní obory - lékaři
  • seznam odejmutých akreditací - zubní lékaři

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.03.2008

Poslední úprava: 20.08.2019, 14:44