Odborník | Zdravotník

Zřízení e-mailové adresy ezp@mzcr.cz

 
Ministerstvo zdravotnictví spustilo webovou aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) a nově též zřídilo e-mailovou adresu ezp@mzcr.cz, na kterou je možné zasílat veškeré podněty na zlepšení práce s aplikací, dotazy k vyplňování a nahlášení případných chyb aplikace. Odkaz na tuto adresu bude umístěn též přímo do aplikace EZP včetně často kladených dotazů (FAQ, z angl. Frequently Asked Questions) a v neposlední řadě také uživatelskou příručku pro odbornou veřejnost, a to na začátku roku 2011. Doufáme, že tyto pomůcky napomohou odborné veřejnosti v práci s aplikací a v komunikaci s pracovníky Odboru vědy a lékařských povolání a oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.12.2010

Poslední úprava: 04.05.2015, 11:46