Odborník | Zdravotník

Zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví

 

V úterý 19. února se za účasti Mgr. Alice Strnadové, MBA, ředitelky Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry ČR, uskutečnilo již 7. zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví. Na zasedání se projednávaly úkoly z předchozího zasedání, zejména dokončení a zveřejnění seznamu nemocničních kaplanů na webu MZ - portálu poradních orgánů. Rada dále vzala na vědomí rezignaci členky Rady, paní Mgr. Magdalény Solárové, Ph.D., seznámila se s žádostí pana prof. Ing. Jindřicha Cigánka, CSc., a byla informována o dopisu pana MUDr. Kopeckého z Centra podpůrné a paliativní péče VFN Praha. Další jednání Rady bylo naplánováno na 16. dubna 2019.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.02.2019

Poslední úprava: 21.02.2019, 13:18