Odborník | Zdravotník

Zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví


V úterý 11. prosince se za účasti Mgr. Alice Strnadové, MBA, hlavní sestry ČR, uskutečnilo již 6. zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví. Na zasedání se projednávaly úkoly z předchozího zasedání, zejména dokončení a zveřejnění seznamu nemocničních kaplanů na webu - portálu poradních orgánů MZ. Rada přijala informaci o dokončení Dodatku č. 2 Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví a schválila zveřejnit spolu s ním i související Dohodu a dokumenty na portálu poradních orgánů. Další jednání Rady je naplánováno na 19. února 2019.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.12.2018

Poslední úprava: 13.12.2018, 14:11