Odborník | Zdravotník

Žádosti o poskytnutí dotace splňující formální náležitosti


Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení formálních náležitostí. Přehled žádostí splňujících formální náležitosti je uveřejněn v přílohách dle jednotlivých oborů.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.02.2019

Poslední úprava: 22.03.2019, 11:48