Odborník | Zdravotník

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa


Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“. Tyto změny je třeba Ministerstvu zdravotnictví, odboru vzdělávání a vědy, hlásit prostřednictvím formuláře „Žádost o schválení změny“, a to neprodleně po nastalé změně.

Ministerstvo zdravotnictví změny posoudí a vydá stanovisko, a to formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování / neakceptování změny.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.12.2010

Poslední úprava: 06.12.2010, 10:13