Odborník | Zdravotník

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“. Příjemce dotace o této skutečnosti uvědomí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím administrátora nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Ministerstvo zdravotnictví posoudí změny a vydá stanovisko formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování / neakceptování změny.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.02.2014

Poslední úprava: 15.04.2014, 9:41