Odborník | Zdravotník

Žádost o přidání nové položky do číselníku seznamu zdravotních výkonů

Žádost slouží k zajištění doplnění nové položky (přístroj, přímo spotřebovaný materiál, přímo spotřebovaný léčivý přípravek, zvlášť účtovaný materiál, zvlášť účtovaný léčivý přípravek) do zdravotního výkonu, která dosud není v číselníku seznamu zdravotních výkonů. Žádost se přikládá společně s návrhem registračního listu zdravotního výkonu, který je dostupný na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vzor-navrhu-registracniho-listu-zdravotniho-vykonu_11253_998_3.html. Doplnění do číselníků (po kontrole a schválení Pracovní skupinou k SZV MZ) provede správce databáze seznamu zdravotních výkonů.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.01.2016

Poslední úprava: 12.01.2016, 9:42