Odborník | Zdravotník

Výsledky zasedání Komise pro přijímání Žádostí

Projednání Žádostí na léta 2010-2015 Komisí pro přijímání Žádostí (KPŽ)

Uchazeč má právo si vyžádat do 3 dnů ode dne zveřejnění seznamu na e-mailové adrese: veda@mzcr.cz odůvodnění rozhodnutí poskytovatele, které mu bude obratem zasláno. Má rovněž právo do 3 dnů po jeho obdržení podat námitky proti rozhodnutí, a to rovněž na již zmíněnou e-mailovou adresu. Vznést námitku proti rozhodnutí KPŽ lze pouze v případě, že údajně chybějící skutečnost byla v Žádosti doložena, případně upřesnit v jaké sekci. Nelze doplňovat či uvádět tvrzení či skutečnosti neuvedené v původní Žádosti.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.01.2010

Poslední úprava: 02.04.2010, 13:12