Odborník | Zdravotník

Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání závěrů Oborové komise (Hodnocení formálních náležitostí II ve VES 2011)

Výsledek konečného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví po přezkoumání námitek uchazečů, které byly doručené proti rozhodnutí Oborových komisí ve Veřejné soutěži 2011 - 2015.

 
Oborové komise při Hodnocení formálních náležitostí II nedoporučily k dalšímu odbornému  hodnocení 25 projektů. 
     -  u 12 projektů byly doručeny námitky v souladu se Zadávací dokumentaci. 
     -  u   13 projektů nebyly podány námitky


Podané námitky uchazečů, jejichž Žádosti byly navrženy na vyřazení z veřejné soutěže 2011 – 2015 Oborovými komisemi, byly přezkoumány Ministerstvem zdravotnictví a výsledky konečného rozhodnutí jsou uvedeny v příloze, tabulka A a B.

  • Seznam Žádostí, které postupují dále k odbornému hodnocení -  tabulka A
  • Seznam Žádostí, které byly vyřazeny z Veřejné soutěže - tabulka B

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.12.2010

Poslední úprava: 23.12.2010, 10:54