Odborník | Zdravotník

Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání námitek uchazečů ve Veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na léta 2010 – 2015

Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání námitek uchazečů, které byly doručené proti rozhodnutí OK ve Veřejné soutěži 2010 – 2015

Podané námitky uchazečů (jejichž žádosti byly navrženy Oborovými komisemi na vyřazení) byly přezkoumány ministryní zdravotnictví:

 

  • Žádosti uchazečů, které postupují dále k odbornému hodnocení jsou  uvedeny v tabulce A.
  • Seznam Žádostí, které  byly vyřazeny z Veřejné soutěže jsou uvedeny v tabulce B.

 

O výsledku konečného rozhodnutí bude každý uchazeč, jehož Žádost byla navržena na vyřazení vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.05.2010

Poslední úprava: 10.05.2010, 9:31