Odborník | Zdravotník

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Námitky byly předloženy v řádném termínu s opravou či doplněním chybějících náležitostí.

V příloze je tabulka se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tato tabulka je doplněna o následně zaslané a vypořádané námitky

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.04.2014

Poslední úprava: 26.05.2014, 17:30