Odborník | Zdravotník

Vypořádání námitek Rezidenční místa 2020 – lékařské obory


Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádosti pro formální nedostatky lékařské obory 2020. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy s vysvětlením nesrovnalostí v žádosti o rezidenční místo.

V příloze naleznete tabulku se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tato tabulka je doplněna o následně zaslané a vypořádané námitky.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.05.2020

Poslední úprava: 21.05.2020, 18:02