Odborník | Zdravotník

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

Uchazeči jejichž žádosti byly nedoporučeny k dalšímu hodnocení z formálních důvodů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji Ministerstva zdravotnictví na léta 2011 – 2015 („VES 2011“) Interní grantové agentury ministerstva zdravotnictví („IGA MZ“), podali námitky proti rozhodnutí KPŽ.

KPŽ dle bodu 5.1.3. Zadávací dokumentace v rámci VES 2011, přezkoumala námitky a dospěla k závěru:
  • z 24 Žádostí, které byly nedoporučeny k dalšímu hodnocení (navrženy KPŽ na vyloučení), bylo podáno celkem 21 odvolání (3 odvolání nepodána).
  • 10 Žádostí (viz příloha A) nesplnilo podmínky pro přijetí do soutěže, a proto byly vyloučeny z dalšího hodnocení – odvolání zamítnuto.
  • 14 odvoláním (viz příloha B) bylo vyhověno a postupují do dalšího kola hodnocení Oborovými komisemi. 

Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni prostřednictvím e-mailu. 

Toto stanovisko je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.11.2010

Poslední úprava: 03.11.2010, 15:05