Odborník | Zdravotník

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

KPŽ přezkoumala námitky a dospěla k závěru, že všichni uchazeči odevzdali své Žádosti v souladu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci v rámci VES 2010 – 2015.

Toto stanovisko postoupila ministryni zdravotnictví, která rozhodla, že tyto Žádosti budou doporučeny k odbornému posouzení Oborovým komisím.

Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni prostřednictvím e-mailu.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.03.2010

Poslední úprava: 02.04.2010, 13:11