Odborník | Zdravotník

Vyhláška č. 59/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb.

Vyhláška č. 59/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 10.08.2009

Poslední úprava: 11.03.2016, 14:15