Odborník | Zdravotník

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k bodu III. odst. 5 cenového předpisu 2/2009/FAR - o povinnosti podat žádost o stanovení maximální ceny .

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k bodu III. odst. 5 cenového předpisu 2/2009/FAR - o povinnosti podat žádost o stanovení maximální ceny .

Viz níže: "Přílohy": "Stanovisko MZ"

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.06.2009

Poslední úprava: 22.06.2010, 13:32