Odborník | Zdravotník

Stanovisko k tzv. jádrové úhradě

Stanovisko k novému způsobu stanovování úhrady léčivých přípravků na bázi ceny výrobce namísto dosavadní báze ceny pro konečného spotřebitele (tzv. jádrová úhrada) a k přepočtům mezi těmito bázemi

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.11.2011

Poslední úprava: 11.01.2012, 10:09