Odborník | Zdravotník

SKIAGRAFIE - OBECNÁ ČÁST

zpět na Národní radiologické standardy - zde. 

NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – SKIAGRAFIE - OBECNÁ ČÁST

Standardy jsou jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 10/2016.

 

Těmito Národními radiologickými standardy se pro skiagrafická pracoviště nahrazuje obecná část “Národních radiologických standardů – radiodiagnostika – diagnostická část (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 367 až 406).

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.01.2017

Poslední úprava: 22.12.2017, 9:26