Odborník | Zdravotník

Seznamy zdravotních služeb - analýza

Seznamy zdravotních služeb. Analýza nároků, komplexní rešerše zahraničních řešení a alternativní modely při tvorbě seznamů služeb - shrnutí
 
Seznamy zdravotních služeb
Seznamy služeb mají tyto hlavní charakteristiky:
- jsou založené na agregacích seznamů procedur 
- jsou srozumitelné z hlediska pacienta (m.j. jednotlivé služby jsou odlišitelné jedna od druhé)
 
Služba (položka Seznamu zdravotních služeb) je nejmenší jednotkou produkce,
·        ke které lze přiřadit výsledek (outcome),
·        která má hodnotu (benefit) pro spotřebitele (tuto hodnotu lze posoudit)
·        a tedy, ke které lze přiřadit cenu a lze ji prodávat/kupovat.
 
Zdravotní služby se poskytují zpravidla jako sdružení elementárních úkonů (procedur, aktivit, výkonů), které samy o sobě zpravidla nemívají vyhodnotitelný výsledek, a tudíž samy o sobě nemají pro konzumenta hodnotu.
Z hlediska časového průběhu mohou tyto elementární úkony probíhat následně (sekvenčně) nebo souběžně (paralelně).
 
Funkce takto koncipovaných Seznamů je následující:
1.      Standardizační - Seznamy zdravotních služeb je třeba chápat jako katalogy služeb, které jsou sjednocením a standardizací nabídek služeb všech poskytovatelů zdravotních služeb na trhu. 
2.      Specifikace oprávnění  k poskytování zdravotních služeb
3.      Specifikace nabídky poskytovatele
4.      Základní struktura  k vytvoření ceníku
5.      Nástroj k vyhodnocování nákladové efektivity / standardizace nároku
6.      Pomůcka pro nakupování služeb (především)  pacientem
 
Český seznam výkonů s bodovými hodnotami a ani jiné existující seznamy výkonů nevyhovují  jako seznamy služeb a to zejména z toho důvodu, že
-         jsou příliš jemné (mají příliš velký počet položek)
-         nejsou srozumitelné pro pacienta
-         samy o sobě obvykle nemají vyhodnotitelný přínos pro pacienta
 
Rešerše prokázala, že ve vyspělých zemích neexistují seznamy zdravotních služeb, které by vyhovovaly zadání a splňovaly by výše popsané nároky na seznamy služeb.
 
Celý dokument „Seznamy zdravotních služeb, analýza“ si můžete stáhnout v příloze níže.
 
 
 
 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.11.2008

Poslední úprava: 27.11.2008, 15:19