Odborník | Zdravotník

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2011 - Projekt č. 2

 

Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Poslední aktualizace proběhne 18.7.2011. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:
-      počet přiznaných rezidenčních míst
-      kraj
-      termín vyhlášení výběrového řízení
-      termín pro podání přihlášek
-      odkaz na webové stránky
 
V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 17.7.2011, dojde k porušení zákonné povinnosti.
Zdravotnické zařízení, které včas neoznámilo výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace. Toto zdravotnické zařízení bude vyloučeno pro nesplnění podmínek a jeho místo může být přiznáno prvnímu zdravotnickému zařízení, které se umístilo při posuzování žádosti o rezidenční místo v seznamu pod čarou. K 19.8.2011 Ministerstvo zdravotnictví uveřejní seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým bude rezidenční místo přiděleno. Zdravotnická zařízení, která budou v seznamu uvedena mají povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dní výběrové řízení a nejpozději do 3 dnů po vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.07.2011

Poslední úprava: 25.07.2011, 15:24