Odborník | Zdravotník

Rozhodnutí o nepřijatých Žádostech na léta 2009-2011 na základě doporučení Komise pro přijímání Žádostí schválených ministrem zdravotnictví

Všichni uchazeči využili stanoveného termínu k předložení námitek.

Byla uznána námitka vznesená děkanem fakulty doc. RNDr. M. Gelnerem, CSc. (řešitel MUDr. L. Krejčím a žádost č. 58) a bylo vyhověno jejich žádosti  postoupit návrh projektu odbornému posouzení.

Zbývajícím třem uchazečům rozhodl pan ministr nevyhovět předloženým námitkám (žádosti č. 1, č. 271 a č. 420).

Na základě konečného rozhodnutí ministra zdravotnictví předkládáme seznam žádostí, které byly doručeny v rozporu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji – MZ II na léta  2009 – 2011.
O výsledku budou uchazeči zamítnutých žádostí vyrozuměni písemně.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.10.2008

Poslední úprava: 02.04.2010, 13:42