Odborník | Zdravotník

Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008-2011


Vláda ČR na svém zasedání 12. 12. 2007 projednala a schválila Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008-2011. To umožňuje Ministerstvu zdravotnictví vyhlásit Jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících uvedený Resortní program.
Tato soutěž bude vyhlášena ze zákona povinným zveřejněním v Obchodním věstníku a současně na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Podle sdělení redakce Obchodního věstníku bude moci být inzerát zveřejněn 27. 12. t.r. Pokud by se tak stalo, soutěžní lhůta by končila 4. února 2008.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.12.2007

Poslední úprava: 04.01.2008, 16:33