Odborník | Zdravotník

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb.

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.07.2015

Poslední úprava: 29.07.2015, 13:47