Odborník | Zdravotník

Registrační listy zdravotních výkonů odbornosti 816 (lékařská genetika) vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb.

Kompletní registrační listy zdravotních výkonů odbornosti 816 - lékařská genetika, které nabývají účinnost dnem 1. ledna 2018. 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.01.2017

Poslední úprava: 11.01.2017, 13:49