Odborník | Zdravotník

Projekty stažené z VES 2009 z důvodu financování ve VES 2008

Projekty stažené z VES 2009 z důvodu financování ve VES 2008

Na základě usnesení Vědecké rady IGA MZ zveřejňuje sekretariát IGA MZ Instrukci IGA MZ k poskytování účelové podpory VES 2009 – 2011.

IGA MZ automaticky po uplynutí stanovené lhůty stáhne ty žádosti o účelovou podporu, které podali uchazeči do veřejné soutěže VES 2009 a které přitom jsou již financovány v soutěži VES 2008 – 2011, pokud tito uchazeči nevznesou ve stanovené lhůtě pěti kalendářních dní námitky písemnou formou.

Sekretariát IGA MZ vypracoval seznam 19 projektů, jejichž název se shoduje v obou vyhlášených soutěžích a které jsou již podporovány v rámci předchozí soutěže. Tento seznam je níže přiložen.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.03.2009

Poslední úprava: 02.04.2010, 13:37