Odborník | Zdravotník

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019


Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, informuje oprávněné žadatele uvedené ve výzvě k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019 z 29. ledna 2019 o prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu, a to do 31. března 2019.

Ostatní parametry výzvy zůstávají nezměněny.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.03.2019

Poslední úprava: 15.03.2019, 15:18