Odborník | Zdravotník

Přehled aktivit

Zlepšení systému zdravotní péče, technická asistence - Improvement in the Health Care Management System, CZ2004/006-237/0801 

Obecným cílem projektů Transition Facility je podpora vědomostní a informační infrastruktury pro nakupování zdravotních služeb, zejména pak pro nakupování zdravotních služeb prostřednictvím kontraktů založených na klasifikaci případů akutní lůžkové péče pomocí DRG.
Projekt TF04 v Technické asistenci usiluje o zavedení systému řízení zdravotní péče, který zajistí efektivnější užívání  financí veřejného zdravotního pojištění a zlepší systém řízení zdravotní péče na střední a vyšší úrovni. Cílem je vytvoření návrhu systému pro správu zdravotní terminologie, aktualizace referenční datové baze pro udržování a rozvoj DRG, vývoj metodologie pro stanovení a aktualizaci relativních vah pro DRG a pro ocenění vybraných ambulantních služeb, vývoj metodiky DRG kontraktu, návrh metodik pro tvorbu a testování indikátorů kvality zdravotních služeb. Dále budou uspořádána metodická školení k vybraným vytvořeným metodickým standardům, především se zaměřením na budoucí školitele.

Další informace

  • Aktualizace návrhu, implementace a administrace referenční datové baze pro udržování a rozvoj DRG
  • Metodologie pro stanovení a aktualizaci relativních vah DRG
  • Metodologie stanovení relativních vah vybraných ambulantních služeb
  • Ukazatele kvality zdravotních služeb
  • Návrh systému pro správu zdravotní terminologie  (nomenklatury) a repozitoře zdravotnických metadat a návrh systému pro správu repozitoře
  • Metodika DRG kontraktu

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.01.2009

Poslední úprava: 24.02.2009, 14:59