Odborník | Zdravotník

Přehled aktivit

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG
CZ2005/017/518.05.03.02 - projekt je financován Evropskou komisí


Obecným cílem projektů Transition Facility je podpora vědomostní a informační infrastruktury pro nakupování zdravotních služeb, zejména pak pro nakupování zdravotních služeb prostřednictvím kontraktů založených na klasifikaci případů akutní lůžkové péče pomocí DRG.
Projekt TF05 je tvořen Technickou asistencí a Twinningem. Cílem je vytvoření porovnávacích studií systému DRG, metodik kódování, školení kódování, kontroly kódování a školení v těchto oblastech, především se zaměřením na budoucí školitele.


Přehled výstupů projektu:

Typologie zdravotních služeb 
 
Návrh systému správy terminologie ve zdravotnictví
 
Metodika kódování podle MKN -10
 
Klasifikační systém procedur
- výběr
- ICD-10-PCS
 
Seznamy zdravotních služeb
- analýza 
- návrh
 
Standardy pro dokumentaci zdravotních služeb
 
Datové sady
- rešerše obdobných řešení
- návrh obecné struktury
- návrh datových sad 
  

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.11.2008

Poslední úprava: 18.09.2014, 14:28