Odborník | Zdravotník

Předběžné informace MZ ČR k vyhláškám a nařízením vlády, které vstoupí v platnost 1.7.2009

Předběžné informace MZ ČR k vyhláškám a  nařízením vlády, které vstoupí v platnost 1.7.2009.

Jmenovitě se jedná o následující vyhlášky:

  • Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů.
  • Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů).
  • Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech). 
  • Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.06.2009

Poslední úprava: 01.04.2010, 11:53