Odborník | Zdravotník

Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR


Dne 21. 11. 2018 se uskutečnilo 3. jednání pracovní skupiny pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR. Hlavním tématem, kterým se pracovní skupina zabývala, byl přednesený návrh na rozšíření skupiny indikujících osob domácí péče o operátora ZZS na základě vyhodnocení tísňové výzvy,  včetně úpravy zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dále  se jednalo např. k návrhům posílení role všeobecné sester v poskytování domácí zdravotní péče, k připravované novele zákona o zdravotních službách.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.11.2018

Poslední úprava: 26.11.2018, 10:37