Odborník | Zdravotník

Postup při poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Na základě častých dotazů, týkajících se poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, byl vydán Radou pro vědu, výzkum a invace (dále jen „Rada“) oficiální dokument.

 

Tento dokument vychází  z platného znění zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcího předpisu (nařízení č. 397/2009 Sb.), a dále z průběžných konzultací s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Postup schválilo předsednictvo Rady na svém jednání dne 9. dubna 2010.

 

Hlavním účelem tohoto materiálu je ujasnit interpretaci příslušných ustanovení právních předpisů a sjednotit postup na různých úrovních, tj. u stávajících či potencionálních nových příjemců a u poskytovatelů.

 

Plné znění tohoto materiálu naleznete zde.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.05.2010

Poslední úprava: 20.05.2010, 14:20