Odborník | Zdravotník

Poskytování účelové podpory VES 2008 - 2011

Instrukce IGA MZ

Odbor VZV předkládá „Instrukci IGA MZ“, která stanovuje postup při podepisování Smluv o poskytnutí účelové podpory a převodu finančních prostředků na účet příjemců.

Pokud bude příjemce požadovat poskytnutí fin. prostředků ještě v letošním roce, je nutné toto oznámit a na odbor VZV předložit vyplněný níže přiložený „Formulář pro poskytnutí účelové podpory 2008“ Mgr. Novákové (sarka.novakova@mzcr.cz), a to nejpozději do 10.12.2008 do 17 hodin.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.12.2008

Poslední úprava: 02.04.2010, 13:54