Odborník | Zdravotník

Pokyny VZV MZ k finančnímu vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2008 – poskytnutých z programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“

Pokyny (VZV MZ) a formuláře ke stažní pro finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu za rok 2008 – dotační program MZ  „Zdravotnické vzdělávací programy“ – odbor VZV

 

Zkompletujte vždy vyplněné Tabulku č. 1 (stranu 1+2 viz přílohy) a odpovídající tabulku (viz přílohy níže – tabulka č. 2,3,4,5,6)  - Příloha k vyhlášce  č. 52/2008 Sb. podle typu příjemce dotace a zašlete na VZV MZ - VZV/3 do 31.1.2009.

 

Obálku označte heslem „Finanční vypořádání - ZVP 2008/VZV/3“

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.01.2009

Poslední úprava: 14.01.2009, 16:47